Vergoedingen


Bijna alle zorgverzekeraars kennen een vergoeding voor de diabetische en reumatische voetverzorging.

De hoogte kan per polis en (aanvullende) verzekering verschillen.
Kijk daarom uw polis na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.